Prejsť na obsah

ELITECH'13

Streda, 5. jún 2013 - Streda, 5. jún 2013

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU organizuje konferenciu pre študentov III. stupňa štúdia technických študijných odborov, zameranú na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností. Účastníkom poskytuje priestor na výmenu informácií a skúseností z výskumnej práce ako aj priestor pre neformálnu diskusiu a nadviazanie kontaktov a spolupráce.

Tematické okruhy

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrová energetika
 • Kybernetika
 • Mechatronika
 • Meracia a informačná technika
 • Mikroelektronika
 • Rádioelektronika
 • Robotika
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Telekomunikácie
 • iné príbuzné smery

Termíny

Zaslanie príspevku:         30. apríl 2013

Oznámenie o prijatí príspevku:                   17. máj 2013

Informácie pre účastníkov

 • výber príspevkov na konferenciu bude realizovaný na základe recenzie plného článku (príspevok v PDF formáte v rozsahu max. 6 strán A4 pripravený podľa dodanej šablóny je potrebné zaslať na adresu alena.kozakova@stuba.sk najneskôr do 30. apríla 2013),
 • zborník príspevkov bude vydaný v elektronickej forme na CD ROM,
 • rokovacím jazykom konferencie je angličtina (na prezentáciu príspevku je vymedzených 10 minút, k dispozícii bude dataprojektor, jeden autor môže prezentovať najviac jeden príspevok),
 • možnosť zabezpečenia ubytovania pre mimobratislavských účastníkov v študentskom domove.

 

Kontakt:

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

E-mail: alena.kozakova@stuba.sk

 

Ďalšie informácie:

http://www.fei.stuba.sk/docs//2013/ELITECH_13_plagatA3.pdf