Prejsť na obsah

Energetický manažment 2024

Pondelok, 8. apríl 2024 - Utorok, 9. apríl 2024
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 10. ročník konferencie Energetický manažment 2024, s podtextom „Nové prístupy pri dekarbonizácii a znižovaní environmentálnej stopy“.

 

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, alternatívne zdroje energie pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 2.4.2024 - a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk

Odborný garant:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava 
Asociácia energetických inžinierov 
e-mail: michal.krajcik@stuba.sk

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová 
SSTP, Koceľova 15 815 94 Bratislava 
mobil.: +421 903 562 108 
e-mail: konferencie@sstp.sk

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) 
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) 
Ing. Svetlana Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o. 
Ing. Marian Rutšek, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov (SK AEE) 
prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

Spolupracujúce organizácie: 
SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov 
ECB - Energetické centrum Bratislava 
SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
Stavebná fakulta STU v Bratislave 
BIM asociácia Slovensko

Viac informácií na stránke organizátora

Energetický manažment 2024, Horný Smokovec