Prejsť na obsah

Forming 2019

Streda, 11. september 2019 - Sobota, 14. september 2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na 26. medzinárodnú vedeckú konferenciu

zameranú na tému

PLASTICITA MATERIÁLOV

v dňoch 11. - 14. septembra 2019, Štrbské Pleso

Konferenciu organizujú:

Katedra tvárnenia, UVTE, MTF so sídlom v Trnave, STU Bratislava

Katedra tváření materiálu, FMT, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Politechnika Śląska Katowice, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

 

Informácie o konferencii nájdete v 1. oznámení, ktoré je možné si stiahnuť spolu s prihláškou na konferenciu.

Poznámka: Prihlášky zasielajte prosím na adresu robert.sobota@stuba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.

viktor.tittel@stuba.sk

tel.: 0906 068 361

Hlavný organizátor konferencie

Ing. Róbert Sobota, PhD.

robert.sobota@stuba.sk

tel.: 0906 068 361

Koordinátor konferencie