Prejsť na obsah

„I am a Woman Architect“ - in(visible) Women Architects in Slovakia

Štvrtok, 2. júl 2015 - Štvrtok, 30. júl 2015

Občianske združenie WOMEN ARCHITECTS, v spolupráci s Creative Design Gallery pozýva všetkých priateľov architektúry na vernisáž výstavy „I am a Woman Architect“ - in(visible) Women Architects in Slovakia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 02.07.2015 o 18.00h. v Creative Design Gallery na Štefánikovej 24 v Prešove.

woman architects - výstava

Výstava prezentuje výber z tvorby desiatich súčasných slovenských architektiek pôsobiacich na domácej i medzinárodnej scéne a nadväzuje na výstavu, ktorá sa uskutočnila v Balassovom paláci na Spolku architektov Slovenska v auguste 2014. Svoju tvorbu prezentuje Dana Čupková, Zuzana Dolobáčová, Gabriela Fukatschová, Michaela Hantabalová, Andrea Klimko, Ľubica Koreňová, Andrea Ambrovičová Mikulajová, Katarína Viskupičová, Tatiana Buijs Vítková, Edita Vráblová a pokračovala výberom tvorby piatich architektiek vo výstavných priestoroch Slovenskej ambasády v Londýne na Kennsington Street Gardens v rámci Open House London: „I am a Woman Architect“ - in(visible) Women Architects in Slovakia (selection), kde svoje diela prezentovali Dana Čupková, Andrea Klimko, Ľubica Koreňová, Katarína Viskupičová a Tatiana Buijs-Vítková.

Výstava v Creative Design Gallery v Prešove potrvá od 02.07.2015 do 30.07.2015.
Záštitu nad podujatím prevzala Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska a Fakulta architektúry STU.


Výstavu organizuje profesijné občianske združenie WOMEN ARCHITECTS, ktoré má ambíciu stať sa stredoeurópskou platformou na podporou a prezentáciu architektiek. Cieľom združenia je prezentácia a podpora žien v architektonickej profesii, výmena skúseností medzi slovenskými a zahraničnými architektkami, či mapovanie pomeru žien a mužov pri vzdelávaní a výkone architektonickej profesie. Združenie založili Andrea Klimko, Dana Blaškovičová, Dana Moderdovská v roku 2013 na Slovensku na príklade podobných organizácií v zahraničí a cieľom dlhodobo pôsobiť na domácej i medzinárodnej scéne.

Tlačová správa v PDF.