Prejsť na obsah

IEEE Cybernetics and Informatics (K&I’22)

Nedeľa, 11. september 2022 - Streda, 14. september 2022

Tradičná, v poradí už 31. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´22 / IEEE Cybernetics & Informatics‘22 (K&I), ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) pod záštitou FEI STU, sa bude konať v dňoch

11. 9. – 14. 9. 2022

Hoteli Silvánus vo Visegráde v Maďarsku.


Hlavným zámerom tejto poprednej medzinárodnej konferencie je prezentovať najnovšie teoretické a praktické výsledky v oblasti kybernetiky, informatiky, komunikácií a súvisiacich multidisciplinárnych oblastí a ich využitie v priemysle, službách a v ďalších oblastiach.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke konferencie aj v priloženom dokumente.