Prejsť na obsah

IIT.SRC 2019

Streda, 17. apríl 2019 - Streda, 17. apríl 2019

17. apríla 2019
FIIT STU v Bratislave
študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie
>>>

17. februára 2019 je uzávierka zaslania abstraktov.

TVOJE RIEŠENIE URČITE NIEKOHO ZAUJME!

Vybrané najlepšie príspevky môžu získať grant na ich ďalšiu prezentáciu na medzinárodnom fóre.

Dôležité termíny:

  Zaslanie abstraktu do 17. 2. 2019 (nedeľa)
  Zaslanie príspevku do 24. 2. 2019* (nedeľa)
  Informácia o výsledku posudzovania príspevku do 20. 3. 2019 (streda)
  Camera ready do 27. 3. 2019 (streda)
  Konferencia IIT.SRC 17. 4. 2019 (streda)

   


  Tí študenti doktorandského štúdia, ktorí vedú projekty, z ktorých vznikol príspevok na IIT.SRC 2019, môžu odovzdať príspevok do 3. 3. 2019 (nedeľa), termín pre zaslanie abstraktu je pre všetkých rovnaký a záväzný.

   

Cieľom IIT.SRC je podnietiť vytvorenie originálnych príspevkov, ktoré prezentujú príspevky k poznaniu na úrovni zodpovedajúcej stupňu štúdia. Pre študentov prvého a druhého stupňa, ktorí majú v čase podávania príspevkov riešenie spravidla v stave pred rozsiahlejším experimentálnym overovaním alebo v jeho počiatočnej fáze, IIT.SRC slúži najmä ako publikačná skúsenosť a základ pre neskoršie rozšírenie pre vedecký časopis alebo medzinárodnú konferenciu v zmysle pravidiel publikovania, tak aby nevznikol autoplagiát.

Zborník bude počas konferencie dostupný v tlačenej podobe (ako interný dokument fakulty).

Termíny pre zaslanie abstraktu a príspevku treba bezpodmienečne dodržať, najmä z dôvodu spracovania príspevkov do zborníka.

Pozri si Konferenčný zborník z IIT.SRC 2017 >>>.