Prejsť na obsah

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trh

Štvrtok, 30. marec 2017 - Štvrtok, 30. marec 2017

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. Dozviete sa ako efektívne chrániť dáta Vašej spoločnosti i Vašich obchodných partnerov, aby ste tak boli atraktívnym a dôveryhodným obchodným partnerom.

Viete aké neželané aktivity a udalosti Vás môžu ohroziť?  Ako sa preventívne zabezpečiť voči možným útokom a ako promptne reagovať v prípade ohrozenia? Na tieto a mnohé ďalšie súvisiace otázky Vám prinesie odpovede skúsený tím lektorov z praxe.

 

Konferencia je určená

Majiteľom, konateľom, riaditeľom a manažérom informačnej bezpečnosti, informačných technológií, informačno-komunikačných technológií, ako aj všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku

 

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 – 9:25 Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky 
Ktoré komodity/dáta sú najviac ohrozené
Právne dôsledky bezpečnostných prienikov (Zodpovednosť a zodpovednostné delikty)
Najdôležitejšia legislatíva a štandardy
Základy bezpečného kontrahovania

Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová

9:25 – 10:25 Aktuálne bezpečnostné hrozby a možná ochrana
Útočníci, ich motivácia a možnosti
Typy útokov na počítačové systémy
Oblasti a typy bezpečnostných opatrení
Bezpečnostné nástroje a ich účinnosť
Princípy riadenia rizík a nákladov na opatrenia

Lektor: Ing. Robert Gogela

10:25 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 – 11:30 Riešenie informačnej bezpečnosti v “cloud” prostredí
Možné bezpečnostné riziká
Plánovanie bezpečnosti v „cloud prostredí“

Lektor: Rudolf Rössel, M.B.A.

11:30 – 12:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00 Prípadová štúdia Útoky na webové aplikácie v praxi alebo ako vyzerá reálny útok na webové aplikácie
Cieľom prezentácie je demonštrovať ako vyzerá typický reálny útok na webovú aplikáciu, počínajúc zabezpečením útočníkovej anonymity, cez vyhľadanie kritických zraniteľností, prelomenie hesiel, končiac získaním lokálneho administrátora, vymazaním stôp a vytvorením zadných vrátok.

Lektor: Ing. Pavol Lupták

14:00 – 14:25 Slovenská a svetová judikatúra v oblasti bezpečnosti a jej dopady na firmy
Nová smernica EÚ o ochrane dát
Rozhodnutie Safe Harbour, Open Wifis, Anthem breach, Apple vs. FBI, Mossac Fonseca
Cenzúra internetu na Slovensku a iné

Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová

14:25– 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:15 Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a jeho dopad na oblasť IT bezpečnosti 
Nové nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)
Nové povinnosti v oblasti IT bezpečnosti
Oznámenie „hackingu“ dozornému orgánu
Možné sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia

Lektor: Pavel Lacko

15:15 – 15:35 Ochrana reputácie v online marketingu
Online inzercia je stále zložitejšia a firmy rýchlo strácajú kontrolu nad tým, koho podporujú zo svojich marketingových rozpočtov. Z tejto prednášky sa dozviete ako nespájať svoju značku a dobré meno s pochybným obsahom a ako si ustrážiť svoju spoločenskú zodpovednosť a dôveryhodnosť voči obchodným partnerom.

Lektor: Ján Urbančík

15:35 – 16:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

16:00 Tombola

Ďalšie informácie.