Prejsť na obsah

Infotherma 2020

Pondelok, 20. január 2020 - Štvrtok, 23. január 2020

Stalo sa tradíciou, že druhá polovica januára je spojená s termínom konania medzinárodnej výstavy Infotherma. Predtým vo Frýdlante nad Ostravicí a v posledných rokoch na ostravskom Výstavisku Černá louka sa tak každoročne na Infotherme stretávajú poprední výrobcovia, predajcovia, montážne i servisné firmy a odborná verejnosť s cieľom predstaviť návštevníkom výstavy novinky a smery, kam sa uberá moderné vykurovanie a stavby spojené s ekonomickým bývaním.

V dňoch 20. až 23. januára 2020 sa na Výstavisku Černá louka v Ostrave uskutoční už 27. pokračovanie INFOTHERMA, tradične venované vykurovaniu, úsporám energií a zmysluplnému využívaniu obnoviteľných zdrojov v malých a stredných objektoch.

V Českej republike sa jedná o najväčšiu špecializovanú výstavu s týmto zameraním, kde sú zastúpené domáce, európske a svetové značky výrobkov a produktov, ktoré sú potrebné k tepelnej pohode našich domovov. Nomenklatúra výstavy sa od prvého ročníka prakticky nemení, dopĺňa sa však o nové technológie a systémy.

Je veľa tém, o ktorých by sa malo a bude na Infotherme diskutovať, nielen na začiatku výstavy, ale i po celé štyri dni na odbornom sprievodnom programe, ktorý bude v Konferenčnom centre a vo vstupnom pavilóne A1, či pri jednotlivých obchodných a spoločenských stretnutiach.

Napríklad boli prijaté a pripravujú sa nové zákony súvisiace s témami výstavy. V platnosti je zákon o zákaze prevádzkovania zastaraných kotlov 1. a 2. emisnej triedy k 9/2022. Ministerstvo životného prostredia tento rok spustilo poslednú vlnu kotlíkových dotácií, ktoré boli určené na výmenu starých kotlov na pevné palivo za nový zdroj tepla.

 

Prečítajte si tiež

Na diaľkové vykurovanie je pripojená polovica nových bytov v Česku

Kotlíkové dotácie zatiaľ Slovensko obchádzajú. V Čechách na ne prispejú miliónmi eur

 

 

Kotlíkové dotácie sú zavedené od roku 2015 a do konca roka 2020 má byť realizovaných minimálne 90 tisíc výmen. Podpory výmeny starých kotlov za nový zdroj tepla nekončia a mali by v budúcnosti byť súčasťou programu Nová zelená úsporám v rámci podprogramu s názvom Adaptačné a mitigačné opatrenia NZÚ.

 

Ďalšou aktuálnou témou výstavy budú otázky, ako zlepšiť možnosti financovania opráv domov z nového podprogramu Nová zelená úsporám - Finančné záruky.

Čiastočne sa menia tiež oblasti podpory v Novej zelenej úsporám:

  • Energetické úspory - zateplenie domu
  • Výstavba v nízkoenergetickom štandarde - výstavba domov v pasívnom a takmer pasívnom štandarde
  • Efektívne využitie zdrojov energie - výmeny a modernizácia vykurovania, vetracie systémy a pod.
  • Adaptačné opatrenia v budovách - zelené strechy, tieniaca technika pod.

Tak ako každoročne budú pokračovať diskusie, či sa dotácie a podpory dostanú k tým najpovolanejším a a či by nebolo lepšie prenechať viac právomocí starostom obcí a miest.

V nadchádzajúcich rokoch čakajú českú energetiku zásadné zmeny, ktoré budú spočívať vo výraznom poklese využívaní fosílnych palív, preto bude táto téma na Infotherme veľmi aktuálna. Novela zákona ponúka v období po roku 2021 množstvo finančných nástrojov, ktoré umožnia významne investovať do rozvoja nízkoemisných technológií.

Novinkou je aj Modernizačný fond, ktorý podporí rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií skleníkových plynov. Dotácie budú môcť čerpať nielen podniky, ale aj domácnosti.

V rámci aktualizácie Novej energetickej koncepcie (NEK), na ktorej už ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) pracuje, by v Českej republike malo v budúcnosti dominovať jadro, obnoviteľné zdroje energie (OZE) a plyn.

V horizonte najbližších 25-30 rokov by podiel jadra mal vzrásť zo súčasných 30% na cca 40-50% a podiel OZE na cca 25-30%. Okolo roku 2040 by sa malo cca 80% elektriny vyrábať z tzv. bezemisných zdrojov, t. j. z jadra a OZE.

Predpokladá sa, že v súlade s odporúčaním Európskej komisie sa do roku 2030 podiel OZE na výrobe elektriny zvýši zo súčasných cca 14% na 23-24%. Štát tiež počíta v budúcnosti s ďalšou podporou inteligentnej zelenej energetiky pomocou štrukturálnych fondov EÚ, predovšetkým so zameraním na malé decentralizované zdroje.

Veľký potenciál vidí vo fotovoltike na strechách rodinných domov a firiem. Štát počíta s podporou solárnych zdrojov v kombinácii s akumuláciou, pričom umožní energiu nielen akumulovať, ale aj predávať späť do siete.

Fotovoltika sa stane súčasťou "malej inteligentnej energetiky", t. j. že sa zelenou energiou budú napájať aj elektromobily. Teší nás, že niektoré z týchto koncepcií boli a opäť budú prezentované aj na výstave Infotherma 2020.

Výstavu INFOTHERMA 2020 bude otvárať vstupná expozícia s názvom "DOM PLNÝ ENERGIE A INFORMÁCIÍ". Tu chceme návštevníkom výstavy ponúknuť súčasnú realitu a predstaviť možné alternatívy vykurovanie rodinných domov a nové perspektívne stavebné prvky. Expozícia bude po celý čas trvania výstavy komentovaná odborníkmi z portálu TZB-info a návštevníci tak budú môcť diskutovať o jednotlivých zdrojoch vykurovania, nákladoch a prevádzke.

Už dnes je INFOTHERMA 2020 takmer "vypredaná" a ostravské výstavisko bude opäť obsadené do posledného miesta. Svedčí to o tom, že vykurovanie a úspory energií sú aktuálnymi témami nielen pre majiteľov a užívateľov rodinných domov, ale aj pre väčšinu domácností.

Na uplynulých 26 ročníkoch sa na Infotherme prezentovalo celkom 7 454 vystavovateľov a výstavu videlo 680 600 návštevníkov.

Tešíme sa na tradičné i nové vystavovateľov a návštevníkov. Veríme, že výstava bude opäť stretnutím všetkých, ktorí sa zaujímajú o vykurovanie a úspory energií.