Prejsť na obsah

Inovačný Fond: Financovanie inovatívnych čistých technológií

Štvrtok, 19. január 2023 - Štvrtok, 19. január 2023

Európska zelená dohoda definovala stratégiu rozvoja globálne konkurencieschopného, odolného a uhlíkovo neutrálneho priemyslu do roku 2050. Európsky priemysel sa chce stať lídrom dekarbonizácie prostredníctvom riešení čistých technológií s prelomovými technológiami a inovatívnymi obchodnými modelmi, ktoré spochybňujú paradigmy priemyslu. To si však vyžaduje priaznivý regulačný rámec a investície z verejného aj súkromného sektora. Európska komisia spustila program Inovačný fond EÚ, jeden z najväčších svetových grantových programov na financovanie demonštrácie prvých nízkouhlíkových technológií na podporu európskeho priemyslu.

Inovačný fond je 100 % financovaný zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a očakáva sa, že v období od roku 2020 do roku 2030 (v závislosti od ceny uhlíka) poskytne podporu vo výške približne 38 miliárd eur na komerčné demonštrácie inovatívnych nízkouhlíkových technológií, ktorých cieľom je uviesť na trh priemyselné riešenia, ktoré pomôžu dekarbonizovať Európu a podporiť jej prechod na klimatickú neutralitu.

Konferencia nadväzuje na výsledky prvej konferencie Financovanie inovatívnych čistých technológií, ktorá sa konala v roku 2020 a ktorej cieľom bolo zvýšiť informovanosť komunity verejných a súkromných finančníkov o mnohých obchodných príležitostiach, ktoré prináša Inovačný fond EÚ, a podporiť dialóg s priemyslom.

Ciele tohtoročnej konferencie sú:

  • diskutovať o tom, ako urýchliť dekarbonizáciu európskych priemyselných odvetví najmä prostredníctvom prilákania súkromných investícií do čistých technológií
  • zdôrazniť výhody investovania do čistých technológií a diverzifikácie globálneho dodávateľského reťazca s cieľom znížiť riziká narušenia
  • špirovať budúcich záujemcov o investície do projektov dekarbonizácie, ktoré môžu podporiť hospodársky rast a posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií v celosvetovom meradle
  • fungovať ako fórum na výmenu poznatkov a inšpirovať ďalšie priemyselné subjekty
  • predstaviť a podpísať dohody o grantoch na projekty udelené v rámci druhej výzvy na predkladanie rozsiahlych projektov

Na konferencii sa stretnú európski tvorcovia politík, investori, zainteresované strany, ako aj hlavní aktéri na trhu v príslušných odvetviach. Registrácia je otvorená do 18.1.2023.

Súbežne s konferenciou sa Európska investičná banka (EIB) chce stretnúť s vami!

Zasadnutia EIB Pitch
Ak chcete diskutovať o možnostiach financovania, ktoré sú k dispozícii na podporu rozšírenia vášho projektu, vyplňte formulár žiadosti o rozhovor s nami počas konferencie. Potom sa vám ozveme a dohodneme sa na vhodnom čase. Formulár je možné podať do štvrtka 12. januára.

Finančné poradenstvo EIB
Poradenské služby EIB poskytujú finančné poradenstvo prispôsobené individuálnym potrebám každého projektu. Cieľom finančného poradenstva je pomôcť vášmu projektu vytvoriť silný úverový príbeh, zvýšiť jeho financovateľnosť a maximalizovať vyhliadky na financovanie zo strany EIB alebo iných strán.

Viac informácií: