Prejsť na obsah

LE:NOTRE Landscape Forum

Utorok, 21. apríl 2020 - Sobota, 25. apríl 2020

Zmena podujatie bude zorganizované ako online event.

V dňoch 21.-25. 4. 2020 sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary. Organizátormi podujatia sú , LE:NOTRE Institute, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), a Technische Universität Wien (TU Wien).

Cieľom podujatia je vytvoriť medzinárodnú interdisciplinárnu platformu pre stretnutie a intenzívnu spoluprácu odborníkov venujúcich sa krajine v oblasti vzdelávania, výskumu a inovatívnej praxe. Krajinní architekti, umelci a odborníci z rôznych krajín Európy budú diskutovať o problematike spoločného plánovania, tvorby, využívania a ochrany krajiny naprieč medzinárodnými hranicami. Program podujatia zahŕňa prednášky, tematické pracovné workshopy, odbornú exkurziu v pohraničnej krajine a plenárne zasadnutie. Hlavnými témami pracovných skupín (workshopov) sú Cross-Border Landscape Vision, Sustainable Urban Growth and Green Infrastructure, Rural Fringe – Foodscapes and Nature Development, Heritage and Identities, Landscape and Democracy, Landscape and Economy.

Bližšie informácie sa priebežne zverejňujú na webovej stránke podujatia: http://forum.ln-institute.org/.

plagat