Prejsť na obsah

Manažment povodní a povodňových rizík

Streda, 11. december 2013 - Piatok, 13. december 2013

Medzinárodná vedecká konferencia

 

Kedy: 11. - 13. decembra  2013

Kde: hotel Družba, Bratislava

Program:

11. december 2013

10:00 - 11:00     Registrácia

11:00 - 11:40     Slávnostné otvorenie

11:40 - 13:00     Prestávka

13: 00 - 15:00    Legislatíva, ekonomika, medzinárodné aspekty a zahraničné skúsenosti

12. december 2013

8:00 - 10:15        Povodne a sucho (širšie súvislosti)

10:45 - 12:00     Povodne a sucho (širšie súvislosti)

Plány manažmentu povodňových rizík

13:00 - 15:00     Plány manažmentu povodňových rizík

15:00 - 18:00     Plány manažmentu povodňových rizík

 

13. december 2013

8:00 - 9:00           Posterová sekcia

9:30                          odchod autobusu do Devína

10:00 - 13:00     Prehliadka protipovodňovej ochrany Devína

13:30                       príchod autobusu do hotela Družba

15:30 - 17:45     Povodne po roku 2010

19:00 - 21:45     Diskusný večer

 

Kontakt:                Mgr. Tatiana Šimková, VÚVH
e-mail: simkova@vuvh.sk

Podrobné informácie