Prejsť na obsah

Medzinárodný strojársky veľtrh 2023 - Brno

Utorok, 10. október 2023 - Piatok, 13. október 2023
Medzinárodný strojársky veľtrh je nejvýznamnejším prriemyselným veľtrhom v strednej Európe. Návštevnosť je vysoko odborná, takmer osemdesiat percent návštěvníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému managementu.
Medzinárodný strojársky veľtrh 2023, Brno

 

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu.

Nosným oborom je tradične obrábanie a tvárnenie. Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznené témy patrí cirkulárna ekonomika – nakladanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja, a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program zložený z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

Jak se přihlásit - MSV - Veletrhy Brno (bvv.cz)

MSV - Veletrhy Brno (bvv.cz)