Prejsť na obsah

Medzinárodný strojársky veľtrh 2024

Utorok, 21. máj 2024 - Piatok, 24. máj 2024

Koniec mája patrí na výstavisku Agrokomplex už tradične strojárstvu a technike. V dňoch 21. – 24. mája 2024 sa uskutoční 29. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Výstavné haly budú naplnené novinkami zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci sa navyše môžu tešiť aj na predstavenie inovatívnych vynálezov vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním v rámci výstavy TECHFORUM.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností reprezentuje viac ako 20 tisícovú členskú základňu združenú v 43 odborných spoločnostiach. Na MSV 2024 sa predstaví 22. mája formou podujatia Deň technikov, v rámci ktorého sa uskutoční blok prednášok o nových trendoch v technológiách.

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť podnikov

ESG – Environment (životné prostredie), Social (sociálne otázky) a Governance (riadenie a správa) sú kľúčovými faktormi hodnotenia udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Investorom čoraz viac záleží na zodpovednom správaní firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti a riadeniu rizík. Firmy s dobrým ESG profilom sú často považované za dlhodobo udržateľné a môžu mať lepší prístup ku kapitálu. Veľké firmy budú ESG dáta požadovať od svojich dodávateľov, aby boli schopné pripraviť svoj vlastný ESG reporting.

Európska komisia schválila Smernicu o vykazovaní udržateľnosti podnikov a Slovensko, ako člen EÚ, sa musí týmto smerniciam prispôsobiť. Súčasťou odborného programu MSV 2024 bude preto aj prednáška biznisovej platformy KLUBu ESG.

Vopred zaregistrovaní účastníci budú môcť opäť navštíviť Medzinárodný strojársky veľtrh zdarma. Registrácia návštevníkov na veľtrh od 29.4.2024

Ďalšie informácie.