Prejsť na obsah

Medzinárodný strojársky veľtrh 2024

Utorok, 8. október 2024 - Piatok, 11. október 2024
Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe. Návštevnosť je vysoko odborná, takmer osemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému managementu.

Medzinárodný strojársky veľtrh 2024, Brno

Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu.

Nosným oborom je tradične obrábanie a tvárnenie. Hlavnou témou MSV je Priemysel 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. Medzi ďalšie zvýraznené témy patrí cirkulárna ekonomika – nakladanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja, a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program zložený z odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy.

https://www.bvv.cz/msv