Prejsť na obsah

Mostárska modelárska súťaž 2023

Utorok, 28. marec 2023 - Utorok, 28. marec 2023

Slovenská cestná spoločnosť (ďalej len SCS) vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov pod názvom Mostárska modelárska súťaž 2023. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie.

Víťazné mosty budú ocenené finančnou odmenou vo forme darčekových poukážok. Ocenené budú najlepšie 3 mosty.  Všetci súťažiaci, ktorí prinesú svoje modely mostov a zúčastnia sa na skúšaní únosnosti mostov, budú odmenení darčekovými a upomienkovými predmetmi. Začiatok súťaže (modelovania mostov) je od 20.11.2022. Materiál potrebný na modelovanie mosta si môžu súťažiaci vyzdvihnúť po telefonickej alebo e-mailovej dohode v sídle Slovenskej cestnej spoločnosti.

Skúšanie únosnosti mostov a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci programu Cestnej konferencie 2023 dňa 28. marca 2023 v Bratislave za účasti súťažiacich, ktorí si prinesú svoje modely mostov.

Podrobné informácie nájdete v pokynoch PDF.

Tešíme sa na Vašu účasť!