Prejsť na obsah

Navrhni reálny projekt - Campus STU

Streda, 28. apríl 2021 - Štvrtok, 15. júl 2021

Cieľom súťaže, je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéri, tak v exteriéri a časť rektorátnych pracovísk.

Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti.

Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta.


Priebeh súťaže, termíny
Odovzdávanie súťažných návrhov - 15. 7. 2021
Vyhlásenie výsledkov súťaže - 1. 10.2021

Súťažné podmieky a podklady
https://www.inspireli.com/cz/awards/documents