Prejsť na obsah

Nemecký informačný deň na STU

Štvrtok, 26. september 2013 - Streda, 16. október 2013

EURES Slovensko v spolupráci s Bundesagentur fur Arbeit (ZAV) v Bonne

Vás pozývajú na

„Nemecký informačný deň“

ktorý sa uskutoční dňa 16. 10. 2013 v čase od 11.00

v Aule Dionýza Ilkoviča,

Mýtna 36, STU Bratislava.

Informačný seminár je určený pre absolventov a študentov končiacich ročníkov Slovenskej technickej Univerzity (predovšetkým pre SjF, FEI, FIIT a SvF), ktorí majú záujem o prácu v Nemecku. Seminár bude vedený zástupcom ZAV v Bonne (nemecký úrad práce) Matthiasom Rauhutom a bude zameraný predovšetkým na pracovné pozície v technických odvetviach (predovšetkým IT, telekomunikácie, strojné inžinierstvo a podobne). Predpokladané trvanie seminára spolu s individuálnymi konzultáciami a výberovými pohovormi sa odhaduje približne na 2 až 3 hodiny. Informačný leták nájdete tu...

Súčasťou seminára bude:

- Prezentácia životných a pracovných podmienok v Nemecku

- Príprava CV a motivačného listu pre zamestnávateľov v Nemecku

- Interview prostredníctvom telefónu alebo skype

- Individuálne konzultácie so zástupcom ZAV Nemecko a prípadný nábor vhodných záujemcov

Voľné pracovné miesta, ktoré budú súčasťou seminára a o ktoré sa môžete uchádzať nájdete na http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=671

Seminár bude prebiehať v anglickom a nemeckom jazyku.

Viac informácií nájdete na www.eures.sk