Prejsť na obsah

NITT SK 2014

Streda, 8. október 2014 - Streda, 8. október 2014

 

Konferencia NITT SK 2014 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) si Vás dovoľuje pozvať na 4. ročník podujatia Konferencia NITT SK 2014 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie, ktoré je organizované v rámci realizácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK, sa koná 8. 10. 2014 v Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave od 8:00 - 17:00.

Je určené akademickej obci, vedeckovýskumným pracovníkom na verejných vedeckých a výskumných inštitúciách a poslucháčom verejných a štátnych vysokých škôl a odbornej verejnosti. Účasť na podujatí je bezplatná, simultánny preklad z anglického jazyka je zabezpečený.

Témou podujatia je prenos duševného vlastníctva vzniknutého vo verejných vysokých školách a vedeckovýskumných inštitúciách na Slovensku do praxe a na prezentáciu možností a skúseností s poskytovaním interných a expertných služieb v rámci Národného systému podpory pre transfer technológií z pohľadu poskytovateľov a príjemcov týchto služieb.

Obsahom prezentácií zahraničných hostí je úspešné fungovanie centier pre transfer technológií na Technickej univerzite v Drážďanoch, univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a na Bostonskej univerzite v USA.

Súčasťou konferencie je panelová sekcia, v ktorej vedeckovýskumní pracovníci slovenských univerzít, SAV a vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku predstavia výsledky svojho aplikovaného výskumu sami a prostredníctvom pracovísk pre ochranu duševného vlastníctva a transferu technológií, ktoré aktívne využívajú služby Národného systému podpory transferu technológií v rámci projektu NITT SK.

V rámci podujatia budú odovzdané ocenenia víťazom súťaže Cena za transfer technológií 2014.

 

Základné informácie o konferencii - POZVÁNKA a PROGRAM

 

Registrácia elektronicky do 1. 10. 2014 - REGISTRAČNÝ FORMULÁR