Prejsť na obsah

Obnoviteľné zdroje energie 2017

Utorok, 9. máj 2017 - Streda, 10. máj 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v
energetike na Obnoviteľné zdroje energie tentokrát na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Konferencia sa uskutoční 09.-10.5. 2017, Hotel*** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso a predpokladá sa 5 monotematických sekcií,
zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, tepelné čerpadlá, biomasa), ale aj ich praktické využitie v budovách s takmer nulovou potrebou energie.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, o dborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Pozvánka a program

Záväzná prihláška