Prejsť na obsah

Ochranná známka, dizajn (06/2020)

Štvrtok, 11. jún 2020 - Štvrtok, 11. jún 2020

Organizátor: UVP TECHNICOM, Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Čas konania: 14.00 – 15.30 hod.

Startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov pozývame na odbornú prednášku OCHRANNÁ ZNÁMKA, DIZAJN – PRODUKTY, GRAFICKÉ ROZHRANIA SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ A SLUŽBY, ktorá sa uskutoční dňa 11. júna  2020 v čase 14:00 - 15:30 v priestoroch UVP TECHNICOM (miestnosť 003, Teleprezentačné centrum). Prednáška bude realizovaná formou videokonferencie, prednášať bude Mgr. art. Mária pospíšilová, ArtD. z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).


Témy, ktoré budú prezentované:

 • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
 • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
 • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu
 • Ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany
 • Ochranná známka – podmienky a postupy pre jej získanie na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k ochranným známkam iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných ochranných známkach
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním žiadosti o zápis ochrannej známky

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred registrovať TU.

 

Miesto konania: UVP TECHNICOM, miestnosť 003, Košice