Prejsť na obsah

Online konferencia ELEKTROTEC

Pondelok, 8. február 2021 - Pondelok, 8. február 2021
Spoločnosť Elektro Management s.r.o. pozýva na svoju tradičnú konferenciu, ktorú budú tvoriť tri samostatné prednášky, z ktorých si môžete vybrať tie, ktoré vás najviac zaujímajú, alebo sa zúčastniť za zvýhodnených podmienok celej konferencie. Počas prednášok budete môcť s lektormi diskutovať priamo alebo prostredníctvom chatu. Po konferencii vám budú prednášky zaslané formou videozáznamu a budete sa tak môcť k nim kedykoľvek vrátiť.

Program:

08:30 - 10:30
Skutočne je potrebné riešiť systémy ochrany pred bleskom do detailov?
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN s.r.o. pre Slovensko
Ing. Rudolf Štober, projektant EZ a špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím

11:00 - 13:00
Bezpečnosť elektrických zariadení (VTZE) v súlade s IEC 60394 - najčastejšie chyby v projektovej dokumentácii, pri realizácii a pri vykonávaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS)
Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

13:30 – 15:30
Ako vykonávať rekonštrukciu elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch obytných domov – úskalia s tým spojené
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A,B

Podrobné informácie a vstupenku nájdete na www.elektromanagement.sk