Prejsť na obsah

Open Access Webinar for Authors in Slovakia

Štvrtok, 5. október 2023 - Štvrtok, 5. október 2023

Webinár sa bude zaoberať možnosťami, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania v mnohých možnostiach otvoreného prístupu, ktoré ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku.

Dátum a čas: 5. októbra 2023 o 14:00 hod.

Webinár bude v anglickom jazyku.

 

Témy webinára:

- Ako zvýšiť viditeľnosť a vplyv svojho výskumu

- Tipy pre výber vhodného periodika alebo konferencie IEEE

- Poznatky o tom, čo redaktori hľadajú v predložených dokumentoch a prečo recenzenti dokumenty odmietajú

- Nástroje a zdroje na pomoc autorom v procese publikovania

- Stratégie výskumu pomocou digitálnej knižnice IEEE Xplore

- Navigácia v procesoch recenzného konania a predkladania dokumentov IEEE

- Ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe vašej inštitúcie na zaplatenie APC

 

Registrácia