Prejsť na obsah

Podnikateľská misia do Viedne

Štvrtok, 14. február 2019 - Piatok, 15. február 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenské malé a stredne veľké spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Zameranie misie je na stavebníctvo, energetiku a nábytkárstvo.

Podujatie poskytne spoločnostiam možnosť získať prehľad o trhu v Rakúsku, nadviazať kontakty a uzavrieť nové obchodné partnerstvá. Všetky potrebné informácie vrátane programu, podmienok podpory a registrácie nájdete na https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-rakuska-vieden-2019. Registračná doba je do 17.12.2018.


Podnikateľská misia je organizovaná v rámci národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
Cieľom misií je zvýšenie medzinárodného pôsobenia slovenských malých a stredných podnikov a exportu ich produkcie do zahraničia.