Prejsť na obsah

Process Control 2019

Utorok, 11. jún 2019 - Piatok, 14. jún 2019
22. medzinárodná konferencia, ktorú organizuje STU v Bratislave (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie), Univerzita Pardubice (Katedra řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky) a ČVÚT v Prahe (Katedra řídicí techniky, Fakulta elektrotechnická).

Informácie a registrácia:

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
Tel.: +421 (02) 59325 366

stránka konferencie