Prejsť na obsah

RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov

Štvrtok, 13. december 2018 - Štvrtok, 13. december 2018

Milí študenti a kolegovia,

pod záštitou Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva a Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva Vás srdečne pozývame na popularizačnú prednášku

"RHC - Hydrokrak ťažkých zvyškov"

termín a miesto konania: 13.12.2018 o 14:00 v CH17

prednášajúci: Ing. Juraj Sláva, PhD., spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Obsah prednášky:

základné informácie o prevádzke RHC (+ zaujímavosti)
základné predstavenie reaktora RHC (3-fázový systém s voľným/"vriacim"/"ebulovaným" lôžkom katalyzátora)
kontrola podmienok v reaktore
základné vlastnosti katalyzátora a manipulácia s katalyzátorom na RHC
čo-to o surovine (najmä asfaltény) a jej vzťahu ku katalyzátoru
vznik úsad - koksu na RHC
opotrebovaný katalyzátor - čo s ním