Prejsť na obsah

Séria informačných dní Európskej komisie a Brokerage Events

Pondelok, 28. jún 2021 - Piatok, 9. júl 2021

Európska komisia spúšťa sériu online informačných dní k jednotlivým častiam 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie „Horizont Európa„. Každý z informačných dní bude obsahovať informatívnu časť, ale aj časť na diskusiu venovanú témam jednotlivých klastrov či novému programu.

Je to príležitosť pre potenciálnych žiadateľov a ďalšie zainteresované strany so záujmom o výskum a inovácie, ktoré môžu na týchto dňoch získať relevantné informácie a klásť otázky o hlavných nástrojoch a procesoch financovania v programe Horizont Európa. Zároveň bude mať každá oblasť či klaster aj pridružený Brokerage Event. Pozrite si prehľad a termíny.

Jednotlivé časti môžete sledovať priamo cez „watch this session“ na jednotlivých odkazoch podľa programov:

28.6. 2021 – Výskumné infraštruktúry

29.-30.6.2021 – Klaster 4 + 24.-25.6.2021 Brokerage Event Digital (registrácia) + 28.6.2021 Brokerage Event Space(registrácia) + 1.7.2021 Brokerage Event Industry (registrácia)

30.6. 2021 – Klaster 3 + 30.6.-1.7.2021 Brokerage Event (nutnosť registrácie)

1.7.2021 –  Klaster 2 + 1.-2.7.2021 Brokerage Event (nutnosť registrácie)

1.7. 2021 –  MSCA

2.7.2021 – Klaster 1 + 5.7.2021 Brokerage Event (nutnosť registrácie)

5.- 6.7.2021 –  Klaster 5 + 7.6.2021 Brokerage Event (nutnosť registrácie)

7. – 8.7.2021 – Klaster 6 + 9.7.2021 Brokerage Event (nutnosť registrácie)

9.7.2021 –  Rozširovanie účasti a ERA