Prejsť na obsah

Slovenská republika v Horizonte 2020

Piatok, 16. január 2015 - Piatok, 16. január 2015

Podujatie sa ukutočňuje pri príležitosti otvorenia Styčnej kancelárie pre výskumu a vývoj v Bruseli (SLORD).

Cieľom podujatia je priblížiť vedcom a výskumníkom dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020.

Účastníci sa budú môcť dozvedieť, ako im môže SLORD pomôcť pri ich snahách participovať v celoeurópskych projektoch. Podujatie by malo byť interaktívne a očakáva sa širšie zapojenie publika.

Bližšie informácie o podujatí Slovenská republika v Horizonte 2020 nájdete na oficiálnej webovej stránke SLORD.