Prejsť na obsah

Spojená konferencia Wood, Pulp and Paper a Polygrafia Academica 2020

Streda, 11. marec 2020 - Štvrtok, 12. marec 2020

Hlavným cieľom konferencie je zdôrazniť úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa drevnej suroviny v uvedenom procese surovinovej transformácie, papierenského priemyslu ako najväčšieho producenta papiera a polygrafického priemyslu ako najväčšieho spracovateľa papiera. Obsahové zameranie konferencie bude polytematické a bude reflektovať súčasné výzvy, problémy a trendy v záujmových oblastiach konferencie. Konferencia je určená odborníkom z oblasti papierenského, polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom materiálov a zariadení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, významný priestor bude venovaný oblasti vzdelávania a výskumu, teda učiteľom, výskumníkom aj študentom a v neposlednom rade aj všetkým záujemcom o spracovanie dreva, papiera a o polygrafiu.

Informácie o konferencii

Link na oficiálnu stránku konferencie

plagat