Prejsť na obsah

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

Utorok, 22. máj 2018 - Utorok, 22. máj 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií, ktoré sa bude konať 22. mája 2018 o 9:00 v hoteli Tatra v Bratislave.

Cieľom tejto aktivity je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Významnou témou bude zodpovedný výskum a inovácie a potreba ich začlenenia do výskumu a vývoja.

Podujatie prinesie možnosť širšie predvídať a hodnotiť vplyv nových technológií, ktoré presahujú ich očakávané prínosy a riziká na trhu. Zdôrazňovať sa bude nepretržitá angažovanosť spoločenských aktérov počas procesu technologického rozvoja s cieľom lepšie zosúladiť proces a výsledky ich inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

Vytvorí sa tak platforma, kde tvorcovia technológií môžu stretnúť investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. ... So please, Register HERE.

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /plagát

Draft of AGENDA

Súčasťou podujatia Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií je aj workshop HubIT zameraný na podporu spoločensky zodpovedného výskumu a inovácií v oblasti digitálnych technológií. Program workshopu - HubIT National Workshop Program (agenda)

Podujatie sa koná v rámci realizácie medzinárodných projektov EcoInn DanubeFabLabNetHubIT.

MIESTO KONANIA: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko