Prejsť na obsah

Strechy 2020

Streda, 25. november 2020 - Štvrtok, 26. november 2020

Téma:  VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY

Termín:  25. - 26. 11. 2020 (streda, štvrtok)

Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na sympóziu STRECHY 2020 ako PREDNÁŠATEĽOV.

Sympózium už tradične organizuje Cech strechárov Slovenska.

Bližšie informácie sú v prílohách.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS - www.cechstrecharov.sk

 

POZVÁNKA - PREDNÁŠATELIA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - PREDNÁŠATEĽ