Prejsť na obsah

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti

Štvrtok, 15. máj 2014 - Štvrtok, 15. máj 2014

Dňa 15. mája 2014 o 13:00 hod. sa na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v miestnosti B-602 uskutoční sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014.
Na sympóziu bude odovzdaná Cena Jozefa Murgaša za rok 2013.

Program:

Otvorenie -riaditeľ ÚT FEI STU a predseda SES.

Broadband for Sustainable Development, Hamadoun Touré, generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), príhovor k SDT a IS 2014 (videozáznam).

Aktuálne dianie v sektore elektronických komunikácií na Slovensku zpohľadu MDVRR SR.

Vystúpenie zástupcu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Vystúpenie zástupcu odbornej praxe.

Odovzdanie Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013 (MDVRR SR, SES).

Vystúpenie laureáta Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti na podujatí na e -mail: chromy@ut.fei.stuba.sk (alebo telefonicky: 02 68 279 510) najneskôr do 12. mája 2014.

Pozvánka a program sympózia