Prejsť na obsah

Tepelná ochrana budov 2021

Streda, 2. február 2022 - Piatok, 4. február 2022

radi by sme Vás informovali, že na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sme sa rozhodli 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021Podstata zabezpečenia  energetickej hospodárnosti budov presunúť na nový termín 2.- 4. februára 2022. Radi by sme poznamenali, že našou najväčšou snahou a prioritou ostáva i naďalej uskutočniť konferenciu prezenčnou formou.

POZVÁNKA

Na základe vyššie uvedeného dôvodu vám oznamujeme, že všetky poplatky ostávajú i naďalej v platnosti. Či ste už poplatok uhradili alebo ešte nie. Nový termín na prihlasovanie účasti na konferencii je najneskoršie do 15.01.2022. Do tohto termínu je treba aj uhradiť účastnícky poplatok, pokiaľ ste to už neurobili.

V nasledujúcich dňoch budeme rozosielať upravenú pozvánku s novými dátumami. Záväznú prihlášku zašlite do termínu 15.1.2022  e- mailom. Ak ste už záväznú pozvánku poslali, iba potvrďte Vašu účasť a vykonajte úhradu účastníckeho poplatku (ak ste tak už neurobili).

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o nové objednanie ubytovanie v hoteli PATRIA pod heslom TOB2021.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám aby ste všetci zostali zdraví.

S pozdravom / Best regards

prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD., odborná garantka
Ing. Eugénia Kiselyová, organizačná garantka