Prejsť na obsah

Transfer technológií na slovensku a v zahraničí 2019

Utorok, 22. október 2019 - Štvrtok, 24. október 2019

Organizátor: Centrum transferu technológií pri CVTI SR

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019 je v poradí už deviaty ročník podujatia s medzinárodnou účasťou. Tento rok je venovaný téme „Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení“. Podujatie sa uskutoční v termíne 22. – 24. októbra 2019, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava).

Prvý deň podujatia sa v poobedných hodinách uskutoční panel, ktorého program zastreší partner podujatia (informácie doplníme čoskoro). Druhý deň bude venovaný Konferencii zameranej na oblasť transferu technológií, v rámci ktorej bude už tradične slávnostne vyhlásený víťaz súťaže Cena za stransfer technológií na Slovensku 2019. Tretí deň v doobedných hodinách prebehne stretnutie členov združenia Národné centrum transferu technológií SR a poobede sa vybraní zástupcovia univerzít a SAV zúčastnia B2B rokovaní v rámci podujatia Slovenská kooperačná burza (SARIO), ktoré bude prebiehať v Hoteli Bratislava.

Zámerom podujatia je prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. V rámci tohtoročnej témy „Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení“ sa môžete tešiť na nasledovný program:

  • Zuzana Adamová (AK Petkov, za tému autorské práva) a Tomáš Klinka (AK Bukovinský & Chlipala, za tému právo v IT) v spoločnej interaktívnej prednáške predstavia problematiku ochrany softvérových riešení autorským zákonom, možnosti ochrany grafických rozhraní zapísaným dizajnom a venovať sa budú aj zmluvám v rámci softvérovej vývojovej spolupráce
  • Lukáš Kolek (Katedra softwaru a výuky informatiky,Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Karlova v Prahe) je členom tímu, ktorí na univerzitnej pôde vytvorili hru Atentát 1942, ktorá medzičasom vďaka úspešnej komercializácii hviezdi i mimo akademických kruhov a tiež za hranicami ČR a práve tejto ceste bude venovaná prednáška
  • o skúsenosti zo spoluprác so súkromným sektorom v oblasti IT sa podelia významní predstavitelia zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (prodekanka FIIT STU) a Dr. rer. nat. Martin Drozda (riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky, FEI STU)
  • medzi prednáškami odznejú tiež skúsenosti dvoch firiem pôsobiacim v oblasti IT ohľadom spolupráce s akademickou sférou a prezradia, ako splupráca prebiehala, aký prínos bol dosiahnutý a čo by sa dalo do budúcnosti zlepšiť


Cieľovou skupinou partnerského panelu (22. 10. 2019, 13.00 – 16.30 hod.) je odborná verejnosť, podnikatelia a firmy, vedeckí pracovníci a študenti VŠ a bude sa zaoberať procesom ochrany priemyselného vlastníctva začínajúcich a tiež zabehnutých firiem. Pre účasť na partnerskom paneli je potrebné sa registrovať prostredníctvom osobitného prihlásenia (registrácia bude otvorená v septembri 2019).

Cieľovou skupinou Konferencie (23. 10. 2019, 9.00 – 17.00 hod.) sú vedeckí a tiež vedúci pracovníci univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov, pracovníci centier transferu technológií, študenti, podnikatelia a tiež široká verejnosť.

Zasadnutie orgánov Národného centra transferu technológií SR (24. 10. 2019, 9.00 – 11:30) je určené výhradne členom združenia NCTT SR.

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred registrovať (registrácia bude otvorená v septembri 2019).* Program a doplňujúce informácie budú zverejnené čoskoro.

*CVTI SR si v prípade naplnenia kapacít konferenčnej miestnosti vyhradzuje právo nepotvrdiť/zrušiť registráciu na podujatie tým účastníkom, ktorí nie sú z prostredia univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov.

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Ďalšie informácie.