Prejsť na obsah

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2019

Štvrtok, 25. apríl 2019 - Štvrtok, 25. apríl 2019

9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou s hlavnou témou "Hľadanie nových ciest" s podtitulom "Adaptácia budov na klimatické zmeny"

Viete ako navrhnúť naozaj udržateľnú budovu?

Ako môžu architekti, projektanti, ale aj investori prispieť k návrhu takýchto budov a zdravého vnútorného prostredia?

Príďte sa inšpirovať od tých najlepších!

 

Nemecký architekt Musikowski – držiteľ nemeckej ceny za udržateľnú architektúru za budovu FUTURUM v Berlíne, Sarah Welton, viceprezidentka International WELL Building Institute v New Yorku (wellcertified.com) alebo Kirsten Haggart, ktorá sa podieľala ako architektka na prvej vysokej drevostavbe Murray Grove v Londýne. Týchto a mnoho ďalších odborníkov môžete stretnúť na konferencii Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2019.

Zámerom konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe je riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

Ďalšie informácie.