Prejsť na obsah

UVP TECHNICOM - WEBINÁR: Patenty, úžitkové vzory, autorské diela

Štvrtok, 29. október 2020 - Štvrtok, 29. október 2020

Pozývame startupy, začínajúcich podnikateľov, záujemcov o podnikanie a študentov na odbornú prednášku PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, AUTORSKÉ DIELA – OCHRANA VYNÁLEZOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ A AUTORSKÝCH DIEL, ktorá sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 v čase 13:00 - 15:30 formou online webinára. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (CVTI SR).

Témy, ktoré budú prezentované:

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské diel
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešeni
 • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
 • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
 • Autorskoprávna ochrana softvéru
 • Práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
 • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
 • Práva k databázam


Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred registrovať TU. Po registrácii Vám budú zaslané informácie na prihlásenie sa k online webináru.