Prejsť na obsah

Veda v CENTRE | Vianoce rovná sa vrece darčekov?

Štvrtok, 17. december 2020 - Štvrtok, 17. december 2020

Mnoho ľudí trápi, že Vianoce sa odklonili od svojej podstaty a zmenili sa na sviatky konzumu. Je to naozaj tak?

Prečo sú ľudia ochotní každoročne prežívať stres z predvianočného zháňania darčekov? Čo znamená dar v ľudských kultúrach z pohľadu antropológie?

Aká je história vianočného obdarovávania? Naozaj je Štedrý večer symbolom konzumu alebo sa mení niečo v našej spoločnosti? Bohatého Ježiška, či šťastné a veselé?

Odpovede na tieto otázky bude hľadať etnologička Zuzana BeňuškováÚstavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.


 

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online

17. decembra 2020 o 17:00 hod.

Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Ak Vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 16. decembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk.

Otázky bude možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

 


 

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV a prednáša na UKF v Nitre. Predmetom jej výskumu sú premeny tradičnej kultúry v súčasnosti, kultúrne špecifiká regiónov Slovenska a dejiny etnológie. Je autorkou stati Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? (Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?), publikácií Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Tekovské Lužany,  Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva, Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Svadobné obyčaje slovom a obrazom (v tlači).

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17:00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.