Prejsť na obsah

Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní - Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?

Štvrtok, 14. jún 2018 - Štvrtok, 14. jún 2018

Inkubátor v spolupráci s hlavnými partnermi Nadácia ESET a partnerom ESET pripravuje pre svoje firmy Biznis raňajky InQb, ktoré sú vždy venované vybranej odbornej téme pre podnikateľov.

Júnové Biznis raňajky

Hosť: Jaroslav Noskovič, Ľubomír Kucka (CVTI SR)
Téma: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní - Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?
Termín: 14.6.2018 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
Obsah:
Srdečne vás pozývame na seminár „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“. Cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou vynálezov a technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem.
Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých podnikanie je založené na unikátnych technických riešeniach – otázka ich ochrany je teda pre ne viac ako aktuálna. Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru. Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.
Skúsení lektori Vám na seminári predstavia možnosti ochrany vynálezov a technických riešení, a tiež spôsoby, ktoré Vám pomôžu predísť porušovaniu práv iných subjektov. Počas workshopu si na vlastných notebookoch s lektorom na praktických príkladoch vyskúšate, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných patentov, patentových prihlášok, či úžitkových vzorov.

Agenda:

• Ako možno ochrániť vynález či technické riešenie – patent, úžitkový vzor
• Význam ochrany patentom/úžitkovým vzorom – budovanie konkurenčnej výhody
• Porušovanie skorších práv k patentu či úžitkovému vzoru
• Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete?
• Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
• Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na stav techniky pred podaním patentovej prihlášky

Registrácia: pomocou elektronického formulára najneskôr do 13.6.2018 do 15:00 hod.

Podujatie je organizované v rámci projektu VIP4SME (www.innovaccess.eu).