Prejsť na obsah

VÝSTAVA: 3PROF_KOULA_KARFÍK_PIFFL Moderná architektúra v tieni doby

Štvrtok, 6. jún 2024 - Sobota, 31. august 2024

Reinštalácia výstavy 3PROF_KOULA_KARFÍK_PIFFL Moderná architektúra v tieni doby prináša architektonický i ľudský príbeh troch výnimočných osobností. Jan Evangelista Koula, Vladimír Karfík a Alfred Piffl reprezentujú trio pôvodom českých architektov, vysokoškolských profesorov, ktorí patrili nielen k československej architektonickej elite v dobe moderny a formovania princípov pamiatkovej starostlivosti, ale zároveň predstavovali priekopnícku generáciu zakladateľov architektonického vzdelávania na pôde slovenskej techniky. Životy a diela, ikonické stavby, pedagogické pôsobenie, teoretické východiská, tvorivé postupy reflektované cez biografický výskum zameraný na skúmané osobnosti pred 2. svetovou vojnou i v tieni totality poskytnú návštevníkom výstavy základ k poznaniu a interpretácii osobnostného a tvorivého profilu architektov-pedagógov, ale aj teoretikov, vedcov i umelcov v jednej osobe. Výstavný projekt v spojení s prezentáciou kľúčových diel prehlbuje poznanie histórie modernej architektúry a ochrany architektonického dedičstva s dôrazom na často prehliadanú osobitosť vplyvu fenoménu českých architektov na Slovenku a hranice tvorivej slobody, s ktorými sa každý z trojice architektov vysporiadal osobitým spôsobom.

Miesto konania: Slovenský inštitút Budapešť / A budapesti Szlovák Intézet, Rákóczi út 15, H - 1088 Budapešť
Organizuje: Slovenský inštitút Budapešť / A budapesti Szlovák Intézet
Spolupráca: Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava, TRIO Publishing, s. r. o.
Trvanie: 6. 6.- 31. 8. 2024
Vernisáž: 6. 6. 2024, 17:00
Kurátori: Jana Pohaničová, Nina Bartošová, Matúš Dulla
Grafický dizajn: Juraj Ulický