Prejsť na obsah

VÝSTAVA: Česká a slovenská architektúra

Štvrtok, 14. december 2023 - Utorok, 30. apríl 2024

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave je hrdým partnerom najrozsiahlejšej retrospektívnej výstavy v našich krajinách za viac ako pol storočia. Konala sa pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky. Na ploche cez 2000 metrov štvorcových predstavili kurátori Matúš Dulla a Vladimír Šlapeta viac ako 500 najvýznamnejších architektonických diel stoviek architektov pôsobiacich od konca 19. storočia do súčasnosti, ako v Českej, tak aj v Slovenskej republike. Medzi najikonickejšími stavbami boli umiestnené aj mnohé diela pedagógov FAD STU - Ľubomír Závodný, Michal Bogár, Andrej Alexy, Pavol Pauliny, Vladimír Hain, Martin Kusý a Pavol Paňák. Okrem autorských architektonických modelov sa na výstave predstavili aj ikonické modely stavieb, ktoré realizovali študentky a študenti FAD STU. 


foto: M. Stacho

foto: M. Bogárová

foto: M. Stacho

Miesto a termín konania
- Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 - Hradčany, 10. 10. 2023 – 30. 11. 2023
- výstava bude reinštalovaná na Bratislavskom hrade a prístupná verejnosti od 14. 12. 2023 - 30. 4. 2024

Výstava Česká a slovenská architekta/úra na Bratislavskom hrade
predstaví dôstojný záver osláv Česko-slovenského roku a zároveň symbolické spojenie s výstavou na Pražskom hrade. Táto výstava bude mať trvanie štyri mesiace a poskytne príležitosť prezentovať výsledky práce v rámci Česko-slovenského roku širokej verejnosti. Nový koncept výstavy umožní kurátorom predstaviť skutočne to najlepšie zo slovenskej a českej architektúry od roku 1918 do dneška. Cieľom je prezentovať vynikajúce architektonické diela, ktoré sú významnou súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Návštevníci budú mať možnosť preskúmať a oceniť bohatstvo a kvalitu architektonických projektov z oboch krajín. Súčasťou výstavy bude aj rozmanitý sprievodný program. Prednášky, stretnutia s architektmi a detský program prispejú k ďalšiemu prepojeniu s verejnosťou a vytvoreniu edukačného a interaktívneho prostredia. Výstava umožní lepšie porozumieť procesu tvorby a významu architektúry v kontexte oboch našich republík. Expozícia na Bratislavskom hrade sa stane zlatým klincom celého projektu roku venovaného spolupráci oboch krajín, ich architektov a architektiek. Predstavenie českej a slovenskej architektúry v takom prestížnom prostredí symbolizuje jedinečnú príležitosť zdieľať kultúrne bohatstvo oboch krajín. Výstava reflektuje spoločnú históriu a tradíciu a zároveň ukazuje na inovatívny a kreatívny prístup architektov v oboch krajinách.


foto: M. Stacho


foto: M. Stacho

Hlavní kurátori
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, a DrSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Odborná spolupráca
PhDr. Peter Kroupa, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., PhDr. Martin Ebel Ph.D., Ing. Lukáš Hejný, Mgr. Ondrej Zatloukal, PhDr. Jakub Kunert, Mgr. Martina Mertová, Mgr. Jindřich Chatrný, doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.Ing. arch. Ľubo Závodný, doc. Ing. arch. Peter Hlaváček, RNDr. Ondrej Boháč, Mgr. Ján Mazúr PhD., Dipl.-Ing.Arch.Peter Kropp, Mgr. Ladislava Horňáková, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. arch. Viktor Šabík, AA, Ing. arch. Bohumil Baránek, Ing. arch. Ján Tesárek

Architekti výstavy
DrSc. prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA, Mgr. Ing. arch. Daniel Perogordo Madrid

Inštitucionálna spolupráca
Slovenská národná galéria, Národná galéria v Prahe, Múzeum umenia Olomouc, Národné technické múzeum, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenská technická univerzita, České vysoké učenie technické v Prahe, Vysoké učenie technické v Brne, Múzeum mesta Brna, Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne, Múzeum hl.m. Prahy, Česká národná banka, Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe a Národná technická knižnica, Útvar hlavného architekta v Košiciach, Útvar hlavného architekta v Žiline, Útvar hlavného architekta v Olomouci, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Magistrát hl. m. Bratislava, Magistrát hl.m. Praha, Metropolitný institut Bratislavy, Inštitút plánovania a rozvoja hl. m. Prahy, Kancelária architekta mesta Brna a Obec architektov SR.

Záštity a spolupráca
Prezident ČR Petr Pavel, Predseda vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Česká národná banka, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR a Arcibiskupstvo pražské, Hlavné mesto Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královohradecký kraj, Kraj Vysočina, Juhomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj, Mesto Brno, Mesto Olomouc, mesto Bratislava, mesto Košice, mesto Nitra, mesto Žilina, Mestská časť Praha 6

Viac informácií o spievodnom programe nájdete na podstránke.