Prejsť na obsah

XXV. seminár Ivana POLIAČKA

Streda, 18. november 2020 - Piatok, 20. november 2020

Jubilejný XXV. seminár Ivana POLIAČKA s medzinárodnou účasťou

 

Termín a miesto konania: 18. – 20. november 2020, Hotel Grand**** Jasná, Nízke Tatry

Hlavná téma: CESTNÉ STAVITEĽSTVO SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY

 

Odborné témy seminára:

  1. Cestná infraštruktúra

Rozvoj cestnej siete. Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Legislatíva, normy a technické predpisy, proces revízie.

  1. Projektovanie ciest a diaľnic a dopravné inžinierstvo

Predprojektová a projektová príprava pre novostavby a rekonštrukcie, jej etapy, rozsah a podrobnosti. Dopravné modelovanie a dopravno-inžinierske analýzy. Inžinierskogeologický prieskum.

  1. Technický rozvoj

Materiály a technológie budúcnosti. Inovatívne riešenia. Požiadavky na vlastnosti cestných stavebných materiálov. Technologické postupy rešpektujúce trvalo udržateľný rozvoj a dopady na životné prostredie. Riešenia pre meniace sa podmienky.

  1. Správa a údržba cestných komunikácií

Hospodárenie s vozovkami: hodnotenie stavu vozoviek, moderná diagnostika. Predĺženie životnosti a prevádzkovej spôsobilosti vozoviek. Energetická náročnosť a životnosť opráv.

 

POZVÁNKA

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA