Prejsť na obsah

Z garáže do sveta - súťaž

Streda, 24. október 2018 - Streda, 24. október 2018

Každý úspech má niekde svoj začiatok. Vyhraj až 5 000 €!

Mnoho celosvetovo úspešných firiem začínalo v garáži. Apple, Amazon, Hewlett-Packard či dokonca Google mali svoj počiatok na pár metroch štvorcových.

My veríme, že aj ty niekde v garáži ukrývaš projekt, ktorý môže byť podobne úspešný. Preto ti chceme dať možnosť ukázať jeho potenciál. Uchádzať sa o vedecké projekty bez titulu je totiž ťažké, podnikať bez počiatočnej investície tiež. Cieľom súťaže „Z garáže do sveta“ je podporiť tvoj projekt, či už to je podnikateľský zámer alebo výskum.

Hľadáme najlepší nápad, ktorý ti umožníme zrealizovať a naštartovať tvoj start- up. Súťaž je pre študentov FEI STU všetkých stupňov štúdia. Stačí, ak svoj nápad odprezentuješ pred komisiou zloženou z našich spriatelených firiem a presvedčíš ich, že tvoj nápad je TOP. Víťazný projekt získa na svoju realizáciu zdroje vo výške 5 000 €. Vyhlasovateľ súťaže je dekan FEI STU.

Téma súťaže:
Projekty by mali byť zamerané na oblasti IKT, elektromobility, elektroenergetiky, elektroniky a fotoniky, elektrotechniky, robotiky a kybernetiky.
Pravidlá súťaže:
• Projekt budete prezentovať na veľkoplšnej obrazovke. Prezentácia nesmie byť dlhšia ako 10 minút.
• Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť do 10. októbra 2018. Link: http://bit.ly/vonzgaraze
• Prezentáciu v elektronickej podobe je potrebné zaslať do 17. októbra 2018 na adresu zgarazedosveta@stuba.sk.
• Ak sa súťaže zúčastní za jeden projekt viacej vysokoškolských študentov, aspoň jeden z nich musí byť študentom FEI STU.

Práca musí obsahovať:
• Mená a priezviská členov tímu a ich úlohu (funkciu) v tíme (napr. FOUNDER, CEO, CTO)
• Názov projektu
• Hlavné rysy produktu resp. vedeckého (technologického) problému
• Konkurenčná výhoda (výhoda pre zákazníka)produktu, resp. inovatívnosť vedeckého (technologického) riešenia
• Rozpočet/investičný plán
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na ďalšie nekomerčné použitie informácií odprezentovaných počas súťaže.
• Víťazi budú vyhlásení a ocenení dňa 24. októbra 2018 v BC 300 v deň konania súťaže, ktorá je súčasťou celofakultného podujatia FEISTIVAL 2018.
• Zaslaním prihlášky autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov.
• Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, že by nebolo možné dosiahnuť ciele súťaže.