Prejsť na obsah

Značka a image firmy – ochranná známka v podnikaní

Streda, 24. apríl 2019 - Streda, 24. apríl 2019

Dátum konania: 24. 4. 2019 (13.30 – 15.30 hod.)

Organizátor: UVP TECHNICOM, CVTI SR

Miesto konania: UVP TECHNICOM, B. Němcovej, Košice

Srdečne pozývame na seminár Značka a image firmy – ochranná známka v podnikaní. Hlavným cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou označení tvoriacich image a identitu firmy. Prednášať bude RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR.

PROGRAM

13.30 – 14.20 Značka, logo a ochranná známka v podnikaní
14.30 – 15.00 Databázy ochranných známok – ako ich využiť? 
15.10 – 15.30 Diskusia a osobné konzultácie s lektormi

Súbor označení, ktoré firma používa, vytvára väčší celok – ZNAČKU. Aj malá firma môže mať veľkú značku, tú je však potrebné cielene budovať. Na seminári budú predstavené možnosti ochrany a základy budovania značky. Významným nástrojom v tejto oblasti, ktorý bude na seminári aj bližšie predstavený, je najmä ochranná známka, prípadne logo. Predstavené budú tiež nástroje na efektívne vyhľadávanie registrovaných ochranných známok a známkových informácií formou praktických ukážok. Prezentované nástroje a príklady si môžete vyskúšať aj priamo počas seminára na vlastnom notebooku alebo obdobnom zariadení.

Čo sa dozviete:

  • Aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – značka, logo, slogan, ...
  • Na čo nezabudnúť v počiatočnej fáze budovania značky.
  • Ako mi v podnikaní pomôže ochranná známka?
  • Aké sú podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete?
  • Nástroje na získavanie informácií v oblasti ochranných známok

Ďalšie informácie: Pozvánka