Prejsť na obsah

General Management MBA 1/3-štipendiá „Emerging Markets 2015"

Jedinečná príležitosť pre absolventov vysokých škôl s technickým, technicko-ekonomickým alebo prírodovedným zameraním k odštartovaniu kariéry v oblasti hospodárstva.

Lákavý postgraduálny študijný program General Management MBA, ktorý ponúka Technická univerzita vo Viedni spolu s Dunajskou univerzitou v Krems už po 16. krát, sa začne 13. novembra 2015.

Hlavným cieľom oboch univerzít je udeliť štipendium kvalifikovaným budúcim lídrom a manažérom z krajín s rozvíjajúcim sa trhom. Vďaka tejto špeciálnej podpore budú mať štipendisti jedinečnú príležitosť zdokonaliť svoje znalosti v cudzom jazyku a nadobudnúť skúsenosti v oblasti interkultúrnej kompetencie. Technická univerzita vo Viedni a Dunajská univerzita v Krems takýmto spôsobom prispievajú ku vzdelávaniu manažérov z východnej a juhovýchodnej Európy.

Tento rok sa univerzity rozhodli spoločne udeliť 1/3 štipendium dvom absolventom vysokých škôl s technickým, technicko-ekonomickým alebo prírodovedným zameraním, ktorí majú minimálne dvojročnú profesionálnu prax a národnosť jednej z krajín východnej alebo juhovýchodnej Európy.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendium do 31. júla 2015 zaslaním žiadosti a podkladov (vrátane motivačného listu a kópie vysvedčení) na emailovú adresu gm-mba@tuwien.ac.at . Štipendium sa udeľuje len samoplatcom.

Viac informácií k študijnému programu General Management MBA nájdete na http://generalmba.eu/


Kontakt a bližšie informácie:


Technische Universität Wien
Continuing Education Center
MMag. Catherina Purrucker
T: +43 (0)1 58801 - 41722
E: purrucker@cec.tuwien.ac.at


Donau-Universität Krems
Danube Business School
Irina Bauchinger, MA
T: +43 (0)2732 893 - 2121
E: Irina.Bauchinger@donau-uni.ac.at