Prejsť na obsah

Žiadosť o vystavenie darovacej zmluvy

V  súvislosti s  poskytnutím  finančného daru Nadácii STU je možné vystaviť darcovi darovaciu zmluvu, ktorú vystaví správca Nadácie STU.

Pre vystavenie darovacej zmluvy je potrebné vyplniť nižšie uvedený formulár so všetkými identifikačnými údajmi, ktoré sú súčasťou darovacej zmluvy. Vyplnený a odoslaný formulár bude doručený priamo správcovi nadácie, ktorý po  overení platby  vystaví darovaciu zmluvu a následne zabezpečí jej odoslanie darcovi na  ním uvedenú adresu.

Údaje na darovaciu zmluvu
ID platby(variabilný symbol)
MenoVyplnenie označených položiek je povinné
PriezviskoVyplnenie označených položiek je povinné
Spoločnosť
Adresa a číslo
PSČ
Mesto
Štát
EmailVyplnenie označených položiek je povinné
Telefón
IČO
DIČ
Bankové spojenie /
Poznámka
 

Vyplnenie označených položiek je povinné Vyplnenie označených položiek je povinné