Prejsť na obsah

80 výročie založenia STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave si 19. októbra 2017 pripomenula 80. výročie založenia.

Slávnostného zhromaždenia akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča vo štvrtok dopoludnia sa zúčastnil aj podpredseda vlády pre SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

„Uvedomujeme  si významnú úlohu, ktorú zohrala Slovenská technická univerzita v budovaní našej národnej identity.
Počas 80 rokov vychovala špičkových odborníkov a mňa mrzí, ako málo dnes hovoríme o tom, akú kvalitu vzdelávania dokážu poskytnúť mladým naše slovenské univerzity,“ povedal v príhovore Peter Pellegrini.
Vyzval univerzity, aby viac rozprávali s mladými už počas štúdia na strednej školy a pozývali ich na univerzitnú pôdu. A vyzval tiež štátne a verejné inštitúcie, aby viac využívali expertízy zadané priamo vysokoškolským odborným tímom, čo dnes dovoľuje úprava zákona, ktorú podpredseda vlády presadil.

Ministerka školstva M. Lubyová v príhovore vyzdvihla význam osobností, ktoré vychovala STU počas svojej histórie. „Vaše poslanie pre vzdelanie a rozvoj krajiny je nezastupiteľné a našou úlohou je vytvárať vám pre toto poslanie zázemie,“ povedala. Pripomenula, že „našou spoločnou úlohou je zastaviť trend klesajúceho záujmu mladých ľudí o technické vzdelávanie.“

Rektor STU počas slávnostného zhromaždenia udelil tiež titul Doctor honoris causa Urovi Pancharoenovi, medzinárodné uznávanému odborníkovi Chulalongkorn univerzity v Bankgkoku. Profesor Pancharoen sa špecializuje na matematické modelovanie separačných techník, ktoré nachádzajú široké využitie v chemickom či farmaceutickom priemysle.
Pamätné listy si prevzali aj rektori Igor Hudoba a Ľudovít Molnár, ktorí viedli univerzitu v uplynulých obdobiach.

Oslavy vyvrcholili  slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii. Na úvod  odznela premiéra oslavnej skladby Ouvertura jubilea, ktorú výlučne pre túto príležitosť skomponoval skladateľ a dirigent Mirko Krajči. So Slovenskou technickou univerzitou ho spája Vysokoškolský umelecký súbor Technik, v ktorom pôsobí ako dirigent.
Počas slávnostného večera  STU po prvý raz predstavila aj  najvyššie univerzitné ocenenie - Medailu Jura Hronca. Jej prvým laureátom  sa stal absolvent STU, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa veľkou mierou zasadzuje o rozvoj spoločnosti a vzdelanosti v duchu princípov humanizmu. 
Medaila Jura Hronca je vyrazená z bronzu. Na averze sa nachádza portrét Jura Hronca a na reverze jeho citát „Pracujte, tvorte a pritom vždy dúfajte a buďte šťastní“. Autorom je akademický sochár Milan Lukáč. 

Pri príležitosti 80. výročia vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave tiež dve knižné publikácie. Rozsiahla publikácia s názvom „Najväčší z veľkých“ je venovaná Aurelovi Stodolovi, Slovákovi, vynálezcovi a tvorcovi teórie parných a plynových turbín. 
Autor Milan Petráš v nej na základe rozhovorov s pamätníkmi a štúdia nebývalého rozsahu archívnych materiálov a súkromnej korešpondencie odkrýva viacero neznámych faktov o práci A. Stodolu a neľahkom živote tej doby.
Publikácia Technika plná života zase mapuje úspechy univerzity v posledných rokoch. Počas slávnostného večera ju pokrstili zástupcovia troch skupín, bez ktorých by technická univerzita nemohla byť úspešná – pedagóg a vedec - profesor Ján Krempaský, študentka Veronika Šímová a za podnikateľskú sféru generálny riaditeľ spoločnosti Frucona Košice Ján Király, člen Správnej rady STU.