Prejsť na obsah

Adventný program VUS Technik STU 2017

Akademická obec STU sa tentoraz stretla 6. decembra 2017 v Divadle Aréna. V úvode večera vystúpil so svojím príhovorom rektor Robert Redhammer. Následne už tradične odovdzal ocenenia najlepším profesorom i vedcom za končiaci rok 2017.

Ocenenie "Profesor roka" získali:

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (Katedra betónových konštrukcií a mostov, SvF STU)
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. (Ústav technológií a materiálov, SjF STU)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, FCHPT STU)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU)
prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (Ústav materiálov, MTF STU)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (dekanka FIIT STU)

Ocenenie "Vedec roka" získali:

v kategórii "Mladý vedecký pracovník": Ing. Radoslav Paulen, PhD. (Ústav informatiácie, automazitácie a matematiky FCHPT STU)
v kategórii "Významný vedecký prínos": prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU)