Prejsť na obsah

Centrum pre nanodiagnostiku

V novom Centre pre nanodiagnostiku STU sú prístroje jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia skúmať štruktúru látok až do úrovne atómov. Centrum v pondelok 12. októbra 2015 otvorila Slovenská technická univerzita v Bratislave v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

Nové prístroje v Centre pre nanodiagnostiku umožňujú vedcom skúmať objekty milión raz menšie ako je ľudský vlas. Umožnia vidieť až do rozmeru desatín nanometrov.

Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením takýchto parametrov nemá zatiaľ nijaké pracovisko na Slovensku. Vďaka vybaveniu a prídavným zariadeniam je tento prístroj bezkonkurenčný aj v krajinách V4. Hlavnou výhodou je okrem extrémneho rozlíšenia aj kombinácia špičkového vybavenia doplnkovými prístrojmi. Umožňuje tak zisťovať nielen fyzické rozloženie atómov s presnosťou na 0,07 nm, ale aj kryštalografické usporiadanie atómov pomocou zabudovaných difrakčných metód a ich vzájomné chemické väzby pomocou spektroskopií.

Detailnejšie chemické zloženie umožňuje zisťovať aj Augerov elektrónový spektrometer, tiež jedinečný na Slovensku. Oba prístroje sa dopĺňajú a umožňujú analyzovať každú nanočasticu naozaj podrobne a následne tak presne určovať jej vlastnosti, ktoré môžu rozhodnúť o použití vo výskume a praxi.