Prejsť na obsah

Galavečer k 85. výročiu založenia univerzity

STU si ho pripomenula slávnostným večerom v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. Urobila tak symbolicky 13. decembra 2022, v deň rozhodnutia Márie Terézie o vzniku slávnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorej dedičstvu sa hlási.

Kontinuitu STU s Banskou akadémiou, založenou pred 260 rokmi, spomenul v príhovore k hosťom večera rektor Oliver Moravčík. Škoda len, že sme jej dedičstvo nedokázali adekvátne uchopiť, na rozdiel od iných doma i v zahraničí, poznamenal.
„Právom hrdí však môžeme byť na to, čo naša univerzita dokázala. Jej brány opustilo takmer 200 000 absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia – tieto ženy a muži sa v obrovskej miere podieľali na premene zaostalej agrárnej krajiny na moderné a vyspelé Slovensko, ktoré si našlo miesto v skupine najvyspelejších štátov sveta,“povedal rektor.

Hosťami slávnostného večera boli partneri z akademického prostredia, hospodárskej praxe, ako aj zamestnanci a študenti univerzity. 
Reprezentatívny charakter dalo slávnostnému večeru vystúpenie všetkých troch zložiek nášho Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor i folklórny súbor pod vedením Ľubice Meškovej. Večerom sprevádzal moderátor Dárius Richter.