Prejsť na obsah

Letná univerzita pre stredoškolákov 2015

Počas troch dní  7. - 9. septembra  2015 sa uskutočnila na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Letná univerzita pre stredoškolákov 2015. Vybraní najlepší študenti z celého Slovenska  mali možnosť prejsť sa všetkými fakultami STU a na vlastné oči sa tak presvedčiť, ako to na daných fakultách prakticky funguje.

V rámci troch dní bol pre nich pripravený bohatý poučno-zábavný (študenti by povedali - aj vyčerpávajúci, ale predsa aj o tom budú chvíle na univerzite) program - od rôznych zaujímavých prednášok, ktoré predniesli pedagógovia jednotlivých fakúlt až k pracovným workshopom, ktorých vedenie mali na starosti naši študenti. Stredoškoláci tak mali možnosť aj prakticky si vyskúšať čo-to zo zadaní a na vlastnej koži tak pocítiť, aké je to študovať techniku v rozličných odboroch.  Keďže vysokoškolské štúdium má byť priamo prepojené s praxou, budúci adepti štúdia si  takto naživo mohli aspoň „pričuchnúť“ k práci vo vedeckých  laboratóriách - k mikroskopickým sledovaniam, chemickým pokusom, geodetickým meraniam,  zakúsiť čo-to z robotiky a taktiež absorbovať  zopár informácií zo  sveta informačných technológií (IT).

Jednoducho, techniku sa oplatí  študovať, ako už niekoľko rokov, aj tento rok sa o tom  opäť presvedčili všetci zúčastnení stredoškoláci. Po ukončení Letnej univerzity pre stredoškolákov sa na ich tvárach zračila spokojnosť – odzrkadľovala zároveň aj tú našu.