Prejsť na obsah

Letná univerzita pre stredoškoškolákov 2013

Viac ako 50 gymnazistov zo všetkých kútov Slovenska začalo tohtoročný školský rok celkom  netradične. Miesto stredoškolských lavíc  obsadili na celé tri dni lavice našich univerzitných posluchární.
A prečo? Pretože  2. - 4. septembra 2013 sa uskutočnil už 5. ročník Letnej univerzity pre stredoškolákov.
Gymnazisti  postupne navštívili všetky naše fakulty a univerzitný ústav. kde na nich čakali zaujímavé prezentácie a prednášky.  Sprievodcami gymnazistov boli počas celého pobytu naši študenti, ktorí im radi a často odpovedali na všetky otázky o štúdiu aj o  študentskom živote.

ÚZ v Gabčíkove tak nebolo iba základným táborom, poskytujúcim ubytovanie a stravu, ale vytvorilo tiež priestor  pre bohatý večerný program.

Po prvýkrát bol jeho súčasťou „Večer s partnermi z praxe". Jeho zámerom bolo ukázať stredoškolákom možnosti uplatnenia sa v praxi po ukončení štúdia.  V rámci večera  zaujala  so svojou prezentáciou a praktickými ukážkami firma Emerson, a.s.

Na gymnazistov čakali aj prezentácie aktivít študentských organizácií, ale najmä odborné workshopy, počas ktorých si mohli vyskúšať svoju zručnosť a dozvedieť sa veľa zaujímavého.
Každý z účastníkov už tradične získal certifikát s titulom „Ambasádor STU" s poverením „šíriť dobré správy a informácie o STU vo svojom blízkom i širokom okolí."

Z vyhodnotenia dotazníkov vyplnených a odovzdaných účastníkmi projektu bezprostredne po jeho ukončení vyplynulo, že v 50 % účasť na projekte výrazne ovplyvní ich ďalšie rozhodovanie pri  výbere vysokej školy. Už pred účasťou na projekte bolo rozhodnutých podať prihlášku na STU 20  % a svoje pôvodné rozhodnutie si len potvrdili. Ďalších 20% účastníkov o podaní prihlášky uvažuje.

Podujatie bolo pripravené s finančnou podporou firmy Emerson, a.s. a Fondu PSS, a.s. pre rozvoj bytového hospodárstva.